+32 (0)496 50 32 32
Follow me:

Combi pakket

“ArroWing Coaching-Escape” pakket

Anders naar omstandigheden en uitdagingen kijken waarmee men wordt geconfronteerd, anders leren denken zodat transformatie kan plaatsvinden binnen de nieuwe context waar men mee te maken heeft. Weg van de negatieve spiraal, veilig weg van emotionele of fysieke ongemakken, weg van demotivatie zodat men wordt beschermd tegen een mogelijke burn-out en de nieuwe weg voorwaarts niet meer zien!

Het kan allemaal via mijn gerichte begeleiding en het ArroWing concept. Het is mijn intentie om mijn kennis en hands-on ervaring te delen want de behoefte binnen bedrijven om correct om te gaan met ‘change’ is groot zodat ‘Human Capital’ beter naar waarde wordt ingeschat. Mijn eigen ervaring van 40 jaar helpt ‘trial and error’ tot een minimum te beperken tot het gewenste resultaat is bereikt.

Ik leer ook nog steeds bij dankzij de begeleidingen en richtlijnen die ik geef en deel, voor mensen met mensen. Hoe het wel kan zonder druk of weerstand te voelen, of lichamelijke ongemakken. Hoe verandering ook ‘fun’ kan zijn!

Verandering doormaken is niet makkelijk en vraagt veel van ons lichaam en van ons denken. Om dit proces te vergemakkelijken open ik de mogelijkheid om in te tekenen op een “ArroWing Coaching-Escape” pakket. Even ontsnappen, weg van alles, zodat men rustig tot zichzelf kan komen na de werksessies in mijn vakantiewoning Le Grand Bleu aan de prachtige Franse Opaalkust.

Onthaasten midden in de ongerepte natuur, op adembenemende kliffen, aan de voet van een 5 km groot duinengebied met vanuit het huisje zicht op een diepblauwe zee (Le Grand Bleu) aan het strand van Equihen Plage, ‘La Fille Sauvage’ van Boulogne-sur-Mer.

Bij open weer kan je zelfs de krijtrotsen zien van Engeland aan de overkant van het Kanaal.

Follow the Arrow! Volg de pijl!


Schrijf nu hieronder online in voor het ArroWing combi pakket.
Meer info over de vakantiewoning en omgeving op www.legrandbleusauvage.com, waar de werkelijkheid een droom wordt!

"Oh super! Er is inderdaad veel vraag naar. Ik geloof ook in het concept. Al wandelend luisteren we anders en nemen we meer op. Je bent er in het nu... En jij bent een super coach."

Nu ook Wandel-Coaching aan de Belgische kust!

Regarder différemment les circonstances et les défis, apprendre à penser autrement et à faire de la place au changement, s'épanouir dans un nouvel environnement exigeant. Sortir de la spirale négative, sans aucune gêne physique ni émotionnelle, loin de la démotivation, à l'abri d'un éventuel épuisement professionnel ou de ne plus y voir clair pour avancer.

Ceci est possible grâce à mon accompagnement ciblé et au concept ArroWing. Ma volonté est de partager mes connaissances et mon expérience pratique, car les entreprises doivent faire face au ‘changement’ et mieux valoriser le ‘Capital Humain’. Mon expérience de 40 ans favorise une approche par essai et erreur jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu.

J'apprends aussi, encore et toujours, de l’accompagnement que je mets en partage, avec les gens, pour les gens. Comment cela peut se réaliser sans pression, résistance ni inconfort physique. Comment le changement peut aussi être ‘fun’!

Vivre un changement n'est pas facile et demande beaucoup de nos corps et de nos esprits. Pour faciliter cela, je propose un package "ArroWing Coaching-Escape". Évadez-vous pendant un moment, loin de tout, après les séances de travail, passez du temps et reposez-vous dans ma maison de vacances au bord de la mer. Détendez-vous au milieu d'une nature immaculée, avec des falaises à couper le souffle, au pied d'une zone de dunes de 5 km, avec une vue magnifique sur la mer d'un bleu profond (Le Grand Bleu) depuis ma villa de vacances à la plage d'Equihen, «La Fille Sauvage» de Boulogne-sur-Mer, sur la magnifique Côte d'Opale française.

Par temps clair, vous pouvez même voir les falaises de craie blanche d’Angleterre de l’autre côté du Channel.

Follow the Arrow! Suivez la flèche!


Inscrivez-vous online ci-dessous pour le package combi ArroWing.
Plus d'infos sur la maison de vacances et les environs sur www.legrandbleusauvage.com, où la réalité devient un rêve!

Maintenant aussi coaching de marche à la côte Belge!

Looking differently at circumstances and challenges, learning to think otherwise and allow transformation to happen, thriving in a new challenging context. Out of the negative spiral, safe from emotional or physical discomfort, away from demotivation, spared from a possible burn-out and not seeing the way forward anymore!

This is possible through my targeted guidance and the ArroWing concept. It’s my intention to share my knowledge and my hands-on experience because companies need to deal with 'change' and better value the 'Human Capital'. My own experience of 40 years favours trial and error until the desired result is achieved.

I also still learn from the guidance I share, for people with people. How this can be achieved without pressure, resistance nor physical discomfort. How change can also be 'fun'!

Going through change is not easy and requires a lot of our body and our minds. To make this easier, I am offering a "ArroWing Coaching-Escape" package. Escape for a while, away from it all, after the work sessions enjoy time and peace in my seaside holiday home.Relax in the middle of pristine nature, on breathtaking cliffs, at the foot of a 5 km dune area, with a stunning view over the deep blue sea (Le Grand Bleu) from the cottage on Equihen Plage beach, 'La Fille Sauvage' of Boulogne-sur -Mer, on the beautiful French Opal Coast.

In clear weather you can even see the white chalk cliffs of England across the channel.

Follow the Arrow!


Subscribe hereunder online for the ArroWing combi package.
More info about the cottage and area on www.legrandbleusauvage.com, where reality becomes a dream!

Now also wandercoaching at the Belgian coast!

Wil je graag inschrijven op dit ArroWing combi pakket?

Klik hier om in te schrijven op dit ArroWing combi pakket

Vous souhaitez vous inscrire sur ce package combi ArroWing?

Cliquez ici pour vous inscrire sur ce package combi ArroWing

You want to sign in on this ArroWing combi package?

Click here to sign in on this ArroWing combi package

Adres

Piet Verhaertstraat 38,
B-8670 Koksijde

Contact

+32 (0)496 50 32 32
+32 (0)58 62 39 93
info@arrowing.be

© 2019 ArroWing | Created with a ❤ by Solid Designs